# Γενικές πληροφορίες
# .........................................................................


όνομα                : Κώστας Χαλιάσος
επάγγελμα        : Μαθηματικός
διεύθυνση          : Λαμία
τηλέφωνο           : 6977728508


# Μέσα δικτύωσης και επικοινωνία
# .........................................................................


linkedin    : kchaliasos
twitter      : @kchaliasos
mail         : kostas@chaliasos.gr
https://twitter.com/kchaliasos